Šobrīd pieējamas atrakcijas:


"Pirātu augstiene".


Raksturlielumi.

Garums - 8m;
Platums - 4.5m;
Augstums - 5m.


Ierobežojumi.

1. Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties līdz 6 bērniem.
2. Maksimālais svars uz atrakcijas nedrīkst pārsniegt 250 kilogramus.Nomas cena.

80 EUR par vienu dienu + 30 EUR par katru papildus dienu.

Maksa par ceļa izdevumiem = 1 km x 0.35 EUR.
"Safari".


Raksturlielumi.

Garums - 6m;
Platums - 4m;
Augstums - 5m.


Ierobežojumi.

1. Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties līdz 5 bērniem.
2. Maksimālais svars uz atrakcijas nedrīkst pārsniegt 250 kilogramus.Nomas cena.

80 EUR par vienu dienu + 35 EUR par katru papildus dienu.

Maksa par ceļa izdevumiem = 1 km x 0.35 EUR.
"Mikipele".


Raksturlielumi.

Garums - 4.5m;
Platums - 4.5m;
Augstums - 4.5m.


Ierobežojumi.

1. Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties līdz 5 bērniem.
2. Maksimālais svars uz atrakcijas nedrīkst pārsniegt 180 kilogramus.


Nomas cena.

70 EUR par vienu dienu + 35 EUR par katru papildus dienu.

Maksa par ceļa izdevumiem = 1 km x 0.35 EUR.
"Vilcieniņš Tomass".

VilciensTomass1

Raksturlielumi.

Garums - 5m;
Platums - 6m;
Augstums - 5m.


Ierobežojumi.

1. Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties līdz 6 bērniem.
2. Maksimālais svars uz atrakcijas nedrīkst pārsniegt 250 kilogramus.


Nomas cena.

65 EUR par vienu dienu + 30 EUR par katru papildus dienu.

Maksa par ceļa izdevumiem = 1 km x 0.35 EUR.
"Pils".

castle1

Raksturlielumi.

Garums - 5m;
Platums - 4m;
Augstums - 3m.


Ierobežojumi.

1. Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties līdz 4 bērniem.


Nomas cena.

45 EUR par vienu dienu + 15 EUR par katru papildus dienu.

Maksa par ceļa izdevumiem = 1 km x 0.35 EUR.
Noteikumi.

1. Lai atrakcija darbotos, jābūt pastāvīgi pieējamai elektrībai.
2. Lai samazināt atrakcijas bojājumu vai traumas iegūves risku, vecākiem pastavīgi jāpieskata savs/savi bērni.
3. Atrakcijai jābūt droši piestiprinātai, lai samazinātu bojājumu vai traumu iegūves risku.
4. Drošai atrakcijas izmantošanai ir nepieciešama tīra un līdzena uzstādīšanas vieta un papildus (1,5m - 2m) brīvā vieta ap atrakcijas perimetru.
5. Pirms atrakcijas lietošanas ir jāņem nost asas apģerba daļas, rotaslietas, apavus, kā arī ir aizliegts ienest atrakcijā citus asus priekšmetus.
6. Atrakciju nomas laikā lietotājs ir atbildīgs par atrakciju stāvokli un noteikumu ievērošanu. Ja tiek konstatēti bojājumi vai noteikumu pārkāpšana, mums ir tiesības pieprasīt kompensācijas maksu.


Kontaktinformācija.

Ja Jums radās velme paņemt nomā kādu/kādas no atrakcijām, jūs varat sasniegt mūs, balstoties uz adresēm, kuras dotas kontaktinfomrācijas sadaļā.