Šobrīd pieējamas atrakcijas:


Pirmais numurs - "Pils".

Otrais numurs - "Slīdkalniņš".


Noteikumi.

1. Vienlaikus vienā atrakcijā drīkst atrasties 3-4 bērni.
2.1. Bērna maksimālais svars nedrīkst pārsniegt 40 kilogramus.
VAI
2.2. Bērna vecums nedrīkst pārsniegt 10 gadi.
3. Lai atrakcija darbotos, jābūt pastāvīgi pieējamai elektrībai.
4. Lai samazināt atrakcijas bojājumu vai traumas iegūves risku, vecākiem pastavīgi jāpieskata savs/savi bērni.
5. Atrakcijai jābūt droši piestiprinātai, lai samazinātu bojājumu vai traumu iegūves risku.

Nomas cena.

Atrakcijas nomas cena ir atkarīga no nomas ilguma dienās un no ceļa, kuru jāveic līdz un no pasūtītāja.
Katra nomas diena - 45 EUR;
Piemaksa par ceļu = 1 km x 0.25 EUR.


Kontaktinformācija.

Ja Jums radās velme paņemt nomā kādu/kādas no atrakcijām, jūs varat sasniegt mūs, balstoties uz adresēm, kuras dotas kontaktinfomrācijas sadaļā.