Rakstīt uz Facebook.

Aldis Tihovskis
Žanis Tihovskis

Sazināties zvanot, sūtot SMS vai izmantojot WhatsApp.

+ 371 26 162 066 - Aldis
+ 371 22 034 525 - Žanis (Tikai rakstiski)

Vēstule e-pastā.

aldons777@inbox.lv - Aldis
zanistiho@gmail.com - Žanis